Cursus leren ontspannen voor kinderen

Kinderyoga is spelenderswijs werken aan zelfvertrouwen en makkelijker in slaap vallen

Kinderyoga vermindert negatief gedrag bij kinderen

on 15/07/2013

Onderzoekers in de Verenigde Staten onderzochten het effect van yoga op kinderen.

Om het gedrag van kinderen  en hun studieresultaten te verbeteren wordt kinderyoga op scholen in de VS en in Europa steeds vaker ingezet.

Speelse yoga oefeningen helpen kinderen op diverse vlakken. Ze leren zich beter te concentreren, te focussen, maar ook worden ze er sterker van, hun coordinatie verbetert, evenals hun sociale functioneren.

Autistische kinderen van het speciaal onderwijs in de Bronx kregen bij dit betreffende onderzoek 5 dagen per week eenzelfde les van 17 minuten.

De volgorde en de lengte van de les was elke dag hetzelfde:

Matjes uitrollen, diep ademen, yogahoudingen oefenen, de spieren aanspannen en weer ontspannen en aan het einde een liedje zingen.

Na 16 weken vergeleek de onderzoeker de yogagroep met test-groep die geen yoga hadden gedaan.

Men ontdekte een significant verschil tussen de 2 groepen, waarbij de yoga-groep een significante afname vertoonde van probleemgedrag in het algemeen.

De yoga groep vertoonde minder agressief en minder hyperactief gedrag en trok zich minder vaak terug. (sociaal isolement)

Volgens Kristie Patten Koenig, een assistent professor van de New York University, die het onderzoek leidde, is yoga zo effectief omdat de kinderen een strategie krijgen aangeleerd om beter om te gaan met hun angsten.

Deze onrust en angst ligt ten grondslag aan veel negatief gedrag van kinderen (met en zonder autisme).

De kinderen leren met yoga een strategie om beter om te kunnen gaan met hun gevoelens van angst en onveiligheid, waardoor hun probleemgedrag afneemt.

Voor meer informatie over het volledige onderzoek kunt u de wetenschappelijke resultaten inzien. Deze werd gepubliceerd in the American Journal of Occupational Therapy.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *